Mini vít Orthodontic
  • Trung Quốc
  • Mua 20 vít tặng 1 tay vặn
  • 1.4x0.6, 1.4x 8, 1.4x10, 1.6x6, 1.6x8, 1.6x10, 1.8x8, 1.8x10, 1.8x12, 2.0x8, 2.0x10, 2.0x12.
Giá: 150.000 đ
Thông tin sản phẩm Thông tin khuyến mại Dướng dẫn sử dụng