Máy tăm nước gia đình Hf7
  • Đài Loan
  • h2ofloss
  • : 320 x 155 x 200mm
  • 1.9kg
  • đầu phun chuẩn; đầu phun chỉnh hình; đầu phun nội nha; đầu phun làm sạc lưỡi; đầu phun chải răng, đầu phun làm sạch mũi."
Giá: Liên hệ
Thông tin sản phẩm Thông tin khuyến mại Dướng dẫn sử dụng